Herní řád

Tenisové dvorce mohou užívat pouze členové klubu po splnění pracovní povinnosti a zaplacení členských a herních poplatků. Ostatní hosté pak po zaplacení stanoveného herního poplatku. Po splnění uvedených podmínek jsou všichni členové i hosté oprávněni ke vstupu a užívání dvorců a ostatního zařízení. Závodní hráči se řídí závazným herním rozvrhem tréninků na určených dvorcích. V případě neobsazení dvorce rozhodne správce dvorců o dalším využití. Ostatní hráči jsou povinni dodržovat herní rozvrh.

V době konání soutěží a turnajů se hráči řídí pokyny vedoucího závodního družstva nebo ředitele turnaje. Před vstupem na tenisové dvorce a zahájením hry je povinností hráčů dvorce řádně nakropit a po skončení upravit příslušným náčiním (hrablo + kartáč).

Hráči musejí používat vhodnou tenisovou obuv a odpovídající oblečení. Hra v plavkách je zakázána. Hráči odpovídají za pořádek na dvorcích a veškeré odpadky ukládají do odpadkových košů umístěných v areálu. Návštěvy lze přijímat pouze mimo dvorce aby hráči nebyli rušeni. Výjimku tvoří pouze případ, kdy souhlasí s návštěvou oba hráči. Volné pobíhání malých dětí po dvorcích se zakazuje.

Na dvorcích též platí přísný zákaz kouření a vodění psů a jiných zvířat do areálu.

Veškeré případné závady neprodleně hlaste správci dvorců nebo členům výboru klubu.