Historie
Tenis ve Vysokém Mýtě má více jak stoletou tradici. Klub zde byl založen již v roce 1897. Od té doby se areál postupně proměňoval podle potřeb hráčů. V současné době má klub okolo šedesáti členů a funguje pod názvem LTC Vysoké Mýto.

V historii proběhlo několik rekonstrukcí dvorců. V novodobých dějinách se poslední přestavba uskutečnila v roce 1995 a tak dnes je v areálu k dispozici šest antukových dvorců pokrytých umělými čarami, tréninková zeď a v provozním objektu je sociální zařízení, sprchy, šatna, klubovna, občerstvení a tenisový obchod včetně servisu.

Za zmínku též stojí rok 1997 kdy areál do výše jednoho metru zaplavila velká voda při povodních, které tehdy zasáhly velkou část České republiky. Odstraňování škod si vyžádalo mnoho práce. Na činnosti klubu se aktivně podílí několik členů z nichž nejaktivnější je pan Jiří Rejlek, který na dvou dvorcích soukromě provozuje v zimních měsících nafukovací halu a celoročně tenisovou školu včetně prázdninových kursů a soustředění.

Družstva klubu se účastní okresních a krajských soutěží ve všech věkových kategoriích. Nejúspěšnější z nich jsou mladší žáci "A", kteří velmi úspěšně hrají východočeský oblastní přebor. Je potřeba vyzdvihnout i úspěchy jednotlivců. Mezi úspěšné reprezentanty oddílu lze zařadit v období mezi světovými válkami výkony Miloše Bendla. Ten se spolu s bratrem Josefem zasloužil v období po druhé světové válce o rozvoj a popularitu tenisu ve městě. K dalšímu rozvoji došlo s novou generací tenistů v čele s Jiřím Rejlkem, jejichž snahu završili výsledky jejich mladší svěřenci : Tereza Bartošová, Tomáš Drahoš, Martin Bezdíček, Eliška Nováková, Barbora Limberská a Marek Chlup. Ti všichni patřili nebo patří se svými výsledky k širší republikové špičce ve svých kategoriích.